Τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας σχετικά με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό παρουσίασε χθες στην Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Παιδεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος. (22 Ιανουρίου 2014)Τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας σχετικά με τον πολιτισμό και τον αθλητισμό παρουσίασε χθες στην Επιτροπή για τον Πολιτισμό και την Παιδεία της Ευρωπαϊκής Ενωσης στις Βρυξέλλες ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος


«Ήρθε η ώρα να συζητήσουμε για μια κοινή στρατηγική της Ευρώπης στα θέματα του πολιτισμού , που θα αφομοιώνει δημιουργικά την ιστορία, τις γλώσσες και τις παραδόσεις των λαών που απαρτίζουν σήμερα το ευρωπαϊκό οικοδόμημα και οικοδομούν τον κοινό μας ευρωπαϊκό πολιτισμό». Με αυτά τα λόγια ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Πάνος Παναγιωτόπουλος απευθύνθηκε χθες στις Βρυξέλλες προς τα μέλη της Επιτροπής για τον Πολιτισμό και την Παιδεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Cult), εκθέτοντας τις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας αναφορικά με τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό.
Στον κεντρικό διάδρομο του κτιρίου του Ευρωκοινοβουλίου βρίσκονται ήδη αναρτημένα έργα καταξιωμένων συγχρόνων Ελλήνων εικαστικών, ενώ ένα καλά προφυλαγμένο αρχαίο ελληνικό αγγείο υπογραμμίζει τη συνέχεια του Ελληνικού πολιτισμού. «Έργα τέχνης από τη Συλλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου- Έκθεση με αφορμή την Ελληνική Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης», εξηγεί μια επιγραφή. Ο πολιτισμός της χώρας μας ξετυλίχθηκε χθες και μέσα στην αίθουσα, ως αναγγελία ενός φιλόδοξου προγραμματισμού για το μέλλον.
«Η Ελληνική Προεδρία θα συνεισφέρει σημαντικά στη συζήτηση για τον ρόλο τον οποίο καλούνται να διαδραματίσουν η πολιτιστική κληρονομιά και η δημιουργική οικονομία τον 21ο αιώνα», είπε ο κ. Παναγιωτόπουλος απευθυνόμενος προς την επιτροπή, της οποίας προεδρεύει η κα Ντόρις Πακ. Και συνέχισε: «Ειδικότερα, η Προεδρία θα εξετάσει καινοτόμους τρόπους χρηματοδότησης, οικονομικές και κοινωνικές συμπράξεις κ.α. Έμφαση, επίσης, θα δοθεί στην ανάγκη διαμόρφωσης και προώθησης μιας κοινής ευρωπαϊκής προσέγγισης για την πολιτιστική κληρονομιά. Στο πλαίσιο αυτής της προτεραιότητας», είπε ο υπουργός, «θα διοργανώσουμε συνέδριο με τίτλο «H πολιτιστική κληρονομιά στο προσκήνιο! Προς μια κοινή προσέγγιση για μια βιώσιμη Ευρώπη» (Heritage First! Towards a common approach for a sustainable Europe) από τις 6 έως τις 8 Μαρτίου στο Μουσείο Ακρόπολης.
Σε δεύτερο συνέδριο, που θα γίνει στις 20 και 21 Φεβρουαρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών με τίτλο «Χρηματοδοτώντας τη Δημιουργικότητα» (Financing Creativity), θα εξεταστούν παράμετροι όπως η πληροφόρηση για τα υπάρχοντα εργαλεία και την τεχνογνωσία που διευκολύνουν την πρόσβαση στη χρηματοδότηση, οι απαιτούμενες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας με γνώμονα την επιχειρηματικότητα.
Τονίζοντας ότι «η Προεδρία επιθυμεί να συνεχιστεί ο διάλογος για τον σημαίνοντα ρόλο του πολιτισμού στις εξωτερικές σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στις διεθνείς διαδικασίες λήψης αποφάσεων», ο κ. Παναγιωτόπουλος ανήγγειλε ότι ακολουθεί στην Αθήνα, στις 17 Ιουνίου, Άτυπη Συνάντηση Υψηλών Αξιωματούχων των Υπουργείων Πολιτισμού και Εξωτερικών, αρμοδίων για τις εξωτερικές πολιτιστικές σχέσεις των κρατών μελών της Ε.Ε.. Στη Συνάντηση, που θα γίνει στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, θα δοθεί έμφαση στον διαπολιτισμικό διάλογο, τις αμοιβαίες πολιτιστικές ανταλλαγές και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κίνας.
Σε σχέση με το Πρόγραμμα Εργασίας 2011-2014 για τον πολιτισμό, πρόσθεσε ο υπουργός, «η Προεδρία θα ενθαρρύνει τον διάλογο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του, όπως επίσης και την προετοιμασία των θεματικών προτεραιοτήτων για το νέο Πρόγραμμα. Θα αναλάβουμε, επίσης, τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία για την αναδιατύπωση της Οδηγίας 93/7/ΕΟΚ του Συμβουλίου σχετικά με την επιστροφή των παρανόμως εξαχθέντων πολιτιστικών αγαθών από έδαφος κράτους –μέλους».
Επίσης, η Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει να επιτευχθεί συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ώστε να υιοθετηθεί η Απόφαση για τη θέσπιση κοινοτικής δράσης για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της περιόδου 2020-2033. Για να επιταχύνει την εφαρμογή της Απόφασης για τις Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες, θα προωθήσει την υιοθέτηση Απόφασης για τον ορισμό της επιτροπής επιλογής και της εποπτικής επιτροπής για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες.
Όσον αφορά τον κινηματογράφο, ο κ. Παναγιωτόπουλος ανήγγειλε ότι θα δοθεί έμφαση στην ψηφιοποίηση των κινηματογραφικών αιθουσών και της κινηματογραφικής κληρονομιάς και στις νέες πλατφόρμες για τη διανομή οπτικοακουστικού και κινηματογραφικού υλικού. «Η Ελληνική Προεδρία», πρόσθεσε, «θα επεξεργαστεί τη Σύσταση του Συμβουλίου για τον «Ευρωπαϊκό Κινηματογράφο στην ψηφιακή εποχή», υπό την προϋπόθεση ότι θα κατατεθεί σύντομα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή».
Αναφερόμενος εξάλλου στον τομέα του αθλητισμού, ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε ότι «η Ελληνική Προεδρία έχει την ευθύνη προετοιμασίας και υιοθέτησης του νέου Προγράμματος Εργασίας για τον Αθλητισμό για τα έτη 2014-2017. Πρέπει να επιτύχουμε τη συμφωνία των Κρατών Μελών της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το εν λόγω πρόγραμμα την 21η Μαΐου 2014, κατά το Συμβούλιο των Υπουργών Πολιτισμού και Αθλητισμού. Οι προτεραιότητες του προγράμματος αφορούν τη σχέση αθλητισμού και κοινωνίας, την οικονομική διάσταση του αθλητισμού, καθώς και την ακεραιότητα και τη χρηστή διακυβέρνηση του αθλητισμού. Εδώ εντάσσονται και η χειραγώγηση των αθλητικών αποτελεσμάτων και ο αγώνας αντιντόπινγκ».
Ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού υπογράμμισε ότι «στον πρώτο άξονα εντάσσεται και η έννοια της ισότητος των φύλων στον αθλητισμό. Θέμα σημαντικό όταν», όπως επεσήμανε ο υπουργός, «ακόμα παρατηρείται ιδιαίτερα χαμηλή εκπροσώπηση γυναικών στην διοίκηση του αθλητισμού, τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης και την διαιτησία. Η Ελληνική Προεδρία, πρόσθεσε, «θα επιδιώξει την διαμόρφωση συμπερασμάτων για την κοινωνική ένταξη, τις ίσες ευκαιρίες και την ισότητα των φύλων στον αθλητισμό και την υιοθέτησή τους από το Συμβούλιο Υπουργών την 21η Μαΐου».
Η Ελληνική Προεδρία, όμως, θα εστιάσει και στο θέμα της «Βίας που οφείλεται στο φύλο: προστασία των ανηλίκων» το οποίο έχει μάλιστα επιλέξει ως θέμα του σεμιναρίου που θα διεξαχθεί την 20η Μαρτίου στην Αθήνα. Επίσης, προτίθεται να συμμετάσχει στην διεθνή διάσκεψη για την Γυναίκα και τον Αθλητισμό που θα πραγματοποιηθεί στην Φινλανδία από τις 12 έως και τις 15 Ιουνίου.
«Ο αθλητισμός με τη δυναμική του και τις υποδομές του μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την οικονομική ανάπτυξη και για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης», τόνισε ο κ. Παναγιωτόπουλος. «Υπό αυτό το πρίσμα είναι πολύ χρήσιμο να εξετάσουμε πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε περαιτέρω τα Κληροδοτήματα των Μεγάλων Αθλητικών Οργανώσεων». Θέμα που θα συζητηθεί κατά την διάρκεια του Συμβουλίου των Υπουργών, τον προσεχή Μάιο, αλλά και στο δεύτερο Συμπόσιο στην Αρχαία Ολυμπία, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο. «Η ιδέα της θέσπισης ενός Ευρωπαϊκού Δικτύου Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων για την εκ περιτροπής διοργάνωση αθλητικών και πολιτιστικών διοργανώσεων δεν θα μπορούσε να παρουσιαστεί σε ιδανικότερο χώρο», παρατήρησε ο υπουργός.
Σε άλλο σημείο του λόγου του αναφέρθηκε στον τομέα της ακεραιότητας και χρηστής διακυβέρνησης του αθλητισμού, τονίζοντας ότι η Ελληνική Προεδρία θα παρακολουθήσει στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το θέμα των στημένων αγώνων. «Ιδιαίτερα τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις που διεξάγονται στο Συμβούλιο της Ευρώπης με αντικείμενο την εκπόνηση διεθνούς συμβάσεως κατά της χειραγωγήσεως των αθλητικών αποτελεσμάτων. Στόχος μας», τόνισε, «είναι η Διεθνής Συνθήκη να υιοθετηθεί μέσα στο 2014 και να ισχύσει το 2015.
Το αρνητικό φαινόμενο του ντόπινγκ, «που αντιστρατεύεται με προκλητικό και βάναυσο τρόπο το πνεύμα του Ευ Αγωνίζεσθαι», είναι κάτι που επίσης θα παρακολουθήσει η Ελληνική Προεδρία, εν όψει και της επικείμενης διοργάνωσης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σότσι. «Τον περασμένο Νοέμβριο έγινε στο Γιοχάνεσμπουργκ η 4ης Παγκόσμια Διάσκεψη για τον Αθλητισμό, κατά την οποία υιοθετήθηκε ο νέος Αντιντόπινγκ Κώδικας που θα τεθεί σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2015», θύμισε ο υπουργός. Και διευκρίνισε: «Ο Κώδικας αυτός παρέχει το πλαίσιο για εναρμονισμένες αντιντόπινγκ πολιτικές, κανόνες και ρυθμίσεις προς εφαρμογήν από τους αθλητικούς οργανισμούς και τις δημόσιες αρχές. Η Ελληνική Προεδρία θα διευκολύνει την εφαρμογή του στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ενώσεως. Στον αγώνα κατά της φαρμακοδιεγέρσεως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει ισχυρό λόγο. Μόνο η συντονισμένη, ουσιαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και η συγκροτημένη, σαφής εκπροσώπησή μας εντός του Παγκόσμιου Οργανισμού Αντιντόπινγκ (WADA) δύνανται να επιφέρουν πρόοδο στον έλεγχο και τον περιορισμό του φαινομένου. Η Ελληνική Προεδρία έχει σκοπό να προχωρήσει στο συντονισμό των θέσεων της Ευρωπαϊκής Ενώσεως σε σχέση με τις συνεχιζόμενες εργασίες του WADA και του Συμβουλίου της Ευρώπης. Οι θέσεις αυτές θα παρουσιαστούν από τους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Ενώσεως στην σύσκεψη του Ιδρυτικού Συμβουλίου του παγκόσμιου οργανισμού τον προσεχή Μάϊο».
Ο κ. Παναγιωτόπουλος πρόσθεσε ότι η Ελληνική Προεδρία θα επιδιώξει στο πλαίσιο της Άτυπης Συσκέψεως Διευθυντών Αθλητισμού, που θα γίνει στις 21 Μαρτίου με κεντρικό θέμα Άσκηση και Υγεία, να αναδείξει την μορφή και το μέγεθος που έχει λάβει η μάστιγα αυτή σε χώρους άθλησης αναψυχής.
«Σας ακούσαμε προσεκτικά και με ενδιαφέρον», είπε ο συντονιστής για τον πολιτισμό της κοινοβουλευτικής ομάδας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, Ιταλός ευρωβουλευτής κ. Σκούρια μετά το πέρας της ομιλίας του κ. Παναγιωτόπουλου. «Άλλωστε, αυτό πρέπει να κάνει κανείς όταν ένας Έλληνας μιλά για πολιτισμό».
Πολύ τιμητικές για την Ελλάδα και τον πολιτισμό της υπήρξαν, άλλωστε, οι αναφορές και άλλων ευρωβουλευτών, όταν ήρθε η ώρα των ερωτήσεων προς τον Έλληνα Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού. «Είμαστε βέβαιοι ότι θα ξεπεράσουμε την κρίση», τόνισε ο τελευταίος, αφού τους ευχαρίστησε. «Θα την ξεπεράσουμε χάρη στη δύναμη του Ελληνικού λαού, αλλά και χάρη στη βοήθεια των Ευρωπαίων εταίρων και φίλων μας».
Αναφερόμενος ειδικότερα στον τρόπο πρόκρισης των Πολιτιστικών Πρωτευουσών, «πολύ επιτυχημένου θεσμού που ξεκίνησε χάρη στην πρωτοβουλία της τότε Υπουργού Πολιτισμού Μελίνας Μερκούρη και του τότε Γάλλου Υπουργού Πολιτισμού κ. Ζακ Λανγκ», ο κ. Παναγιωτόπουλος είπε: «Είμαστε έτοιμοι να διευθετήσουμε αυτό το θέμα με τρόπο που θα ικανοποιεί όλους. Δεν μπορούμε να αφαιρέσουμε τον τελευταίο λόγο από το Συμβούλιο, αλλά είναι λογικό να προηγείται μια ολόκληρη διαδικασία και την επιλογή να υποδεικνύουν κατ΄ αρχήν οι αρμόδιοι εμπειρογνώμονες.
Μιλώντας, εξάλλου, για τον κινηματογράφο, ο κ. Παναγιωτόπουλος τόνισε: «Έχει σημασία οι ευρωπαϊκές αίθουσες να προβάλλουν ταινίες στις οποίες ακούγονται οι ευρωπαϊκές γλώσσες και να δημιουργηθεί μια κινηματογραφία ανταγωνιστική απέναντι στην αμερικανική βιομηχανία της εικόνας».
Πρόσθεσε επίσης ότι ο πολιτιστικός τουρισμός και η πολιτιστική διπλωματία «η οποία μπορεί να αμβλύνει φυλετικές, θρησκευτικές και άλλες συγκρούσεις», ανήκουν στις προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας .
Τέλος, ευχαρίστησε την κα Πακ διότι, όπως είπε, «κατάφερε στο Erasmus Plus να υπάρχει ειδικός προϋπολογισμός για τον αθλητισμό, κάτι που για πρώτη φορά επιτυγχάνεται σε πανευρωπαϊκό επίπεδο». Και κάλεσε όλους τους ευρωβουλευτές στα εγκαίνια της έκθεσης «Ναυτίλος: Ταξιδεύοντας την Ελλάδα» αύριο Πέμπτη στο Μουσείο Bozar των Βρυξελλών.
«Μπορείτε να λύσετε τα θέματα του πολιτισμού», σχολίασε με τη σειρά της η Πρόεδρος της Επιτροπής, ευχαριστώντας τον κ. Παναγιωτόπουλο για την παρουσίαση των Ελληνικών προτεραιοτήτων. Και πρόσθεσε: «Έχουμε εμπιστοσύνη ότι θα τα λύσετε ».