Σε ποία θέματα νομίζετε ότι πρέπει να στραφεί το Κυβερνητικό Έργο της Νέας Δημοκρατίας;
Οικονομία. (45.48%):
 

Ασφάλεια του πολίτη. (22.21%):
 

Παιδεία. (25.00%):
 

Υγεία (7.31%):