Σε ποία θέματα νομίζετε ότι πρέπει να στραφεί το Κυβερνητικό Έργο της Νέας Δημοκρατίας;
Οικονομία. (45.31%):
 

Ασφάλεια του πολίτη. (22.19%):
 

Παιδεία. (24.97%):
 

Υγεία (7.53%):