Παρέμβαση μετά την ομιλία του κοινοβουλευτικού εκπρόσωπου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. κ. Γείτονα, κατά την συζήτηση του Σ/Ν νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών «Σύστημα Άυλων Τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις»,Μέρος 1ο. (9 Μαρτίου 2009)