Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου το εν ενεργεία Πολιτικό Προσωπικό και τα μέλη της οικογένειάς τους, θα μπορούν να σιτίζονται στις Στρατιωτικές Λέσχες των Ενόπλων Δυνάμεων. (7 Δεκεμβρίου 2012)

Τιμή: 0.00€ Αγορά Wishlist

Με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου επιτρέπεται στο εν ενεργεία Πολιτικό Προσωπικό (Μόνιμο και Συμβασιούχων Εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου) και στα μέλη των οικογενειών τους, η σίτιση στις Στρατιωτικές Λέσχες και των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων, με την καταβολή μόνον του αντιτίμου του συσσιτίου, χωρίς την υποχρέωση πάγιας συνδρομής.

Το δικαίωμα αυτό ισχύει και για τα παιδιά των υπαλλήλων που φοιτούν σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, ανεξάρτητα από τον τόπο κατοικίας των γονέων τους.

Η σχετική απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο μέτρων κοινωνικής προστασίας, που έχει διαμορφωθεί με εντολή του Υπουργού Εθνικής Άμυνας και υπό τον συντονισμό του Ειδικού Γραμματέα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, κ. Αντώνη Οικονόμου και εφαρμόζεται σταδιακά επ’ ωφελεία όλων των εργαζομένων στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.