Δραστηριότητα του Υπουργού Πολιτισμού, κ. Πάνου Παναγιωτόπουλου.